Dětské rybářské závody 2018

Dne 2.6.2018 se konaly dětské rybářské závody, které pořádá MO Radotín každoročně pro širokou veřejnost k MDD.

Výsledky závodu:

  1. Daniel Dvorský                                   175 b.
  2. Roman Kruml                                     163 b.
  3. Jan Křepínský                                     161 b.
  4. Ondra Veselý                                       127 b.
  5. Šárka Bednářová                                100 b.

Děkujeme pořadatelskému týmu za bezchybně odvedenou práci a blahopřejeme všem vítězům. 

Na závěr by naše organizace  chtěla touto cestou poděkovat MÚ Radotín za přidělený finanční grant, firmě S&S vzduchotechnika taktéž za finanční dar a LT KLIMA s.r.o., panu Petru Sládkovi, panu Petru Zvolánkovi a paní Evě Hruňkové za věcné sponzorské dary.

Petrův zdar!