Dětský kroužek

od začátku dubna 2019, bude opět zahájen tradiční dětský kroužek. Prosíme tímto zájemce, který by pomohl s vedením těchto malých budoucích rybářů, aby se přihlásil na tel. 603 716 710.

Petrův zdar