Rybářské závody přeloženy!

P Ř L O Ž E N Í   R Y B Á Ř S K Ý CH   Z Á V O D Ů

Dětské rybářské závody, které se měly konat 6. 6. 2020 včetně závodu dospělých dne 13. 6. 2020, jsou z technických důvodů zrušeny.

Náhradní termín závodů (pravděpodobně září) bude oznámen prostřednictvím webových stránek MO, obecním rozhlasem nebo na tel. 737 128 927.

Děkujeme za pochopení, výbor MO.