INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK 2021

INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK 2021

MO ČRS RADOTÍN

www.rybariradotin.cz

Úřední hodiny pro výdej povolenek:

Leden, Únor: každé úterý a čtvrtek 17 – 19 hodin

Březen: každá středa 17 – 19 hodin

Duben, Květen, Červen: každá středa 17 – 18 hodin

Červenec a Srpen dovolená

Září, Říjen, Listopad: každá třetí středa v měsíci 17 – 18 hodin

Prosinec: každá středa 17 – 19 hodin

Mimo tyto úřední hodiny je stálá nonstop služba na telefonu 737 128 927 pro výdej povolenek členům, kteří si z časových důvodů nemohou vyzvednout povolenku v úředních hodinách. Dále službu poskytujeme všem novým členům, kteří chtějí vstoupit do naší MO.

V roce 2016 jsme zavedli elektronickou evidenci všech členů naší MO, kdy se doba na výdej Vašich povolenek zkrátila na minimum. Doporučujeme sledovat webové stránky MO Radotín www.rybariradotin.cz, kde se dozvíte bezprostředně všechny aktuální informace o chodu naší MO.

Školení nových členů (získání prvního rybářského lístku): provádíme školení, které je potřebné pro získání Vašeho prvního rybářského lístku. Za celkové školení účtujeme zálohově 300.- Kč. Pokud se následně stanete členem naší MO, záloha Vám bude vrácena. Termíny školení jsou shodné s úředními hodinami nebo lze je osobně domluvit na nonstop telefonní lince 737 128 927.

Výroční členská schůze se koná dne 20.3. 2021 v kulturním středisku Koruna v Radotíně od 9:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Pořádání tradičního rybářského závodu dospělých se koná dne 12.6. 2021. Prezentace Šárovo kolo 6:00 – 7:00 hodin, začátek závodu v 7:00 hodin. Propozice závodu budou zveřejněny na naších webových stránkách. Důležité upozornění: tento závod je výlučně určen jen pro členy naší MO.

Dne 5.6. 2021 pořádáme ke dni dětí dětské rybářské závody – 6. Ročník Memoriálu Jana Burgeta. Další informace budou v předstihu na webových stránkách a informační tabuli v objektu klubovny MO.

Brigády se konají dne 6.3., 27.3., 3.4. a 10.4. 2021. Sraz u klubovny MO v 7:00 hodin. Starobní důchodci, kteří v roce 2021 dovrší 63 let, invalidní důchodci i s částečným invalidním důchodem (doložit doklad), dárci krve, ženy a mládež do 15let jsou celkově zproštěni brigádní činnosti.

Úlovkové listy prosím odevzdejte dle platných předpisů v klubovně MO Radotín nebo můžete zaslat poštou spolu s korespondenčním lístkem a vyplněnou adresou povolenky, na který bude potvrzen příjem záznamu a odeslán příjemci. Kontaktní adresa viz níže. Dále můžete úlovkové listy vhodit do poštovní schránky umístěné vně klubovny MO.

Budete – li mít připomínky nebo náměty k MO, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktu na www.rybariradotin.cz

Adresa:

MO ČRS Radotín Šárovo kolo 1706 Praha 16 – Radotín 153 00 Webové stránky: www.rybariradotin.cz

Nonstop linka: 737 128 927

Předseda: Václav Pavlát tel: 723 517 110, e-mail: vaclav.pavlat@seznam.cz

Jednatel: Marcel Krmenčík tel: 731 680 756, e-mail: m.k.rybar@seznam.cz Rybářský

hospodář: Jiří Tolar tel: 776 894 399, e-mail: tolarj@centrum.cz

 

Těšíme se na Vás a přejeme mnoho rybářských úspěchů!