Rybářské závody dospělých

Rybářské závody se blíží.

Pořádání tradičního rybářského závodu dospělých se koná dne 12.6. 2021. Prezentace Šárovo kolo 6:00 – 7:00 hodin, začátek závodu v 7:00 hodin. Důležité upozornění: tento závod je výlučně určen jen pro členy naší MO.

Propozice a závodní řád.

 1. Startovní místa se losují při prezentaci.
 2. Způsob lovu = feeder, položená, plavaná.
 3. Lov povolen na 2 pruty.
 4. Závod trvá 5 hodiny. Vítěz = nejvyšší součet bodů.
 5. Bodování – do výsledku budou započítány ulovené ryby dle rybářského řádu.
  1 gram ulovené ryby = 1 bod. Body zapisují pouze označení rozhodčí. Kolo je zahájeno a ukončeno zatroubením.
 6. Vezírek s rybami musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny vážných na závodníkův úsek. Po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny k váze jen v samotném vezírku. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán, úlovek se po zvážení a podepsání závodníkem vrací s maximální šetrností ihned do vody.
 7. Ryba, která byla vylovena až po ukončení závodu nebude počítána.
 8. Při rovnosti bodů rozhoduje los.
 9. Závodit mohou pouze členové MO Radotín.
 10. Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím závodu okamžité zvážení úlovku a jeho navrácení vodě.
 11. Povinné vybavení: každý závodník musí mít vlastní vezírek a podběrák.
 12. Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid!
 13. Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu, pokud si to vyžádají okolnosti.
 14. Připomínky k průběhu závodu lze předložit organizačnímu výboru nejpozději do 10 minut po skončení závodu.
 15. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
 16. Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka ze závodu.

Hygienická opatření.

Dle platných nařízení se rybářské závody řídí stejnými opatřeními jako zahrádky restaurací.

Tzn. každý závodník musí mít u sebe jedno z následujících: 

a) Potvrzení o postoupení PCR testu – ne starší 7 dní nebo antigenního testu max.3 dny starého.

b) Potvrzením o dokončeném očkování před 14 a více dny.

c) Prokázat se můžete i potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 během posledních 90 dní.

Antigení i PCR testy je možné podstoupit i v Radotíně. Odběrový kontejner se nachází na parkovišti před Albertem.

Pro občany ČR je Antigen test zdarma (hrazeno zdravotní pojišťovnou) – 1krát za 3 dny.

Každý účastník nese zodpovědnost za poskytnuté informace sám.

Při registraci a vyhlašování výsledků je nutné dodržovat základní hygienická pravidla – rozestupy min. 2 m a respirátory.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na závodech.

Výbor MO.