NÁHRADNÍ TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Výroční členská schůze místní organizace ČRS Radotín se koná 3. července 2021 od 9: 00 hodin

v Sokolovně Radotín, Vykoukových 622/2, Praha – Radotín.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální platná opatření vlády v souvislosti  s COVID – 19.

Děkujeme za pochopení a srdečně zveme naše členy.