Poděkování všem !!!!!!

Chtěl bych touto cestou poděkovat členům výboru MO Radotín i  dalším rybářům naši místní organizace ,za jejich obětavou účast na  úklidových pracích klubovny  souvisejících s povodní na řece Berounce v minulých dnech . Každému kdo nabídl jakoukoliv pomoc při odstaňování škod patří velké poděkování.