Výsledky dětských rybářských závodů – memoriál Jana Burgeta

1. Garkisch Michal 253 bodů

2. Pijekar Samuel 195 bodů

3. Obersteinová Adéla 162 bodů

4. Veselý Ondra 155 bodů

5. Lébl Josef 149 bodů

6. Pauk František 140 bodů

Rádi bychom tímto poděkovali městské části Praha – Radotín za přidělený grant, díky kterému bylo možné uskutečnit dětské rybářské závody a to u příležistosti Mezinárodního dne dětí.

Dále velmi děkujeme za sponzorský dar od paní Jany Štikové, majitelky rybářského obchodu www.stikasport.cz